October 24, 2006

Các blog có themes được Yahoo! 360 Team đánh giá đẹp nhất là blog của Hyiidra từ USA (đã bỏ rồi) , Rain từ Nhật Bản (http://360.yahoo.com/profile-hvAvvDMjeq.Jr.GbJVaY59uxdHM1RQ–?cq=1) và Akay – nickname của Lê Minh Hùng, từ Việt Nam (http://360.yahoo.com/profile-55CrIW0wcKe72N_w_pLiwuw-?cq=1).

Khi truy cập vào những blog này, nếu bạn thấy thích mẫu themes của blog, bạn có thể nhấn vào liên kết Make this theme mine ở phía trên con số hiển thị lượt truy cập của blog để sao chép themes đó về cho blog của bạn. (nhớ viết lời cảm ơn tác giả nhé)

Cũng theo thống kê của Yahoo! 360 Team thì 10 mẫu themes được sử dụng nhiều nhất trong cộng đồng blogger của Yahoo là Alien Robots, Manicon, Snowboarding, Ice climbing, Gray, Black & White, Brown, Skiing, Donald Trump Apprentice và Light Brown.

Advertisements
This entry was posted in Học trò. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s