“Chúc mừng ngày sinh nhật tôi”

Một ngày sinh nhật cũng hơi hơi buồn một chút vì không tổ chức nhậu nhẹt gì. “Buồn như con chuồn chuồn” cũng phải thôi. Nhưng bù lại, có được những lời chúc mừng của Vợ. Vợ hỏi có cần mua gì cho chồng không? Được Vợ quan tâm thế là tốt lắm rồi. Khi nào trùng phùng thì sẽ tổ chức lớn một lúc luôn.

Nói vây thôi, chứ không tổ chức đúng ngày sn nhưng sẽ tổ chức vào cuối tuần này khi có đông đủ mọi người trong gia đình. Chứ làm một mình thì nhậu với ai khi mà người quan trọng nhất là Vợ đang ở xa. Love Wife and Love wine!

Advertisements
This entry was posted in Học trò. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s