Lớp B4 thắng C1

Tin xốt dẻo của anh chàng nào nhỉ (???) nó cúp học hay sao ấy, mà lại post cho Thầy trong lúc đang học. Chơi và học phải song hành chứ. Thắng là tốt rồi, mà chỉ có thắng thì mới nói chuyện tiếp được. Win, win and win

YOume07
Advertisements
This entry was posted in Học trò. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s