Entry for December 06, 2007

Tạo các đoạn code: http://www.box.net/public/x27k6eyrq3

Ezjava(Tạo các đoạn Code Script HTML)
Easy HTML To Any Script Converter(HTML to Js,ASP..)
My_Uploader_Sites(Upload File Lên Internet)
Sothink SWF Decompiler(Tạo ra FLA để chỉnh sữa Flash)
Sothink FlashVideo Encoder(Video to SWF)
123 Flash Menu(Tạo Menu Flash)
Anim-FX 3.3(Làm Banner Intro = Flash)
Flash Designer 5.0.23.4(Tạo Flash)
Sothink DHTMLMenu(Tạo ra các Menu Pro)
Bannershop GIF Animator 5.0.6.3(Tạo Gif Động Pro)
CompupicPro(Convert Image)
Batch Image Resizer 2.16(Thay Đổi Kích Thước Ảnh)
AVI MPEG Video Converter v1.18(Convert All Video)
Gigaget.1.0.0.21(DowLoad Siêu Nhanh)
SaveFlash(Lưu File Flash Trên Internet)
Easy.Hi-Q.Recorder.V2.0.WinALL(Ghi Âm Mọi NguồnPC)
BeautyPilot(Xóa Nếp Nhăn Trên Ảnh)
ArInstall(Tạo Chương Trình Setup)
Super Fast Shutdown(Khởi Động Tắt Máy Chỉ 3 Giây)
Source Javascript(Bộ Sưu Tập Sciript,rất nhiều)
JS_Collector_setup(Hơn 200 Script Code)
Anfy Java 2.0(Code AppletScript)
Flax 1.5(Tạo text Flash)
ADShareit SWF to Video 4.9.1(SWF to AVI,MPG,Gif)
GIF Animator 5.05(Làm hình Gif)
Source Javascript(Bộ Sưu Tập Sciript,rất nhiều)
Perfect Keylogger 1.62(Ghi Lại Hoạt Động Máy Tính)
DeepUnfreezerU1.6(Phá BăngDepp Để Hack Dể Hơn)
Web Pictures Grabber.v0.9.0(Dowload Image)
UltraFXP v1.06(Upload Bằng FTP)
RobotFTP Client v3.4 Enterpris(Upload Giao Thức FTP)
Trình Duyệt Opera 9.0 Việt Hóa
BadCopy(Chép CD Bị Trầy)
NetSpeeder 3.5.690(Tăng Tốc Net Lên 300%)

Lưu Ý: Khi dowload trên Box.net thì bạn sẽ có yêu cầu Login!Nếu bạn không có Tài Khoản thì hãy Login bằng Acc này:

Advertisements
This entry was posted in Học trò. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s