Vũ khí của người Thầy

Nếu bạn là một giáo viên chủ nhiệm của một lớp có nhiều học sinh hư, hay bạn phải “chạm trán” với những học sinh không nghiêm túc trong giờ học…vậy bạn phải làm gì trong tình huống này?

Lúc này, bạn phải có “vũ khí” để những học sinh này thấy được bạn là người có tiếng nói, có vai trò điều phối và hướng dẫn chúng làm việc đúng cách.

Vậy “vũ khí” đó là gì? Và bạn sẽ vận hành, và vận dụng chúng ra sao trong từng trường hợp cụ thể?

Advertisements
This entry was posted in Học trò. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s