Những ngành mới cho học sinh phổ thông chọn

Sau sự cố học sinh đánh Thầy giáo tại trường THPT Buồn Muôn Thuở. Cho nên, sắp tới có thêm một số ngành cần cho giáo dục.

1. Tư vấn tâm lý học đường (cần kíp cho học sinh bị stress nặng).
2. Chuyên ngành: Phương pháp lắng nghe học sinh hỏi.
3. Judo trong trường học.
4. Supernam “lầu 3”.
5. Đem lại tiếng cười trong lớp học.

Advertisements
This entry was posted in Học trò. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s