Cách remove trong About me

Cách để remove riêng lẻ các phần trong About Me, phần mà mọi người không mấy hài lòng.

Thêm đoạn code này vào phân CSS ở Style Profile là xong, muốn hiện lại thì delete code đi.
# Tên của field cần bỏ {display:none;}
Tương ứng với từng field như sau

aboutme-li-animal
aboutme-li-best
aboutme-li-celebrity
aboutme-li-doing
aboutme-li-future
aboutme-li-hobbies
aboutme-li-movie_character
aboutme-li-music
aboutme-li-nicknames
aboutme-li-say
aboutme-li-something
aboutme-li-soundtrack
aboutme-li-style
aboutme-li-talents
aboutme-li-unique
aboutme-li-words

Nhớ là dấu # dính liền với field, không được tách rời
Muốn xóa hết thì copy đoạn code này dán cào style your profile
# {display:none;}
#aboutme-li-animal{display:none;}
#aboutme-li-best{display:none;}
#aboutme-li-celebrity{display:none;}
#aboutme-li-doing{display:none;}
#aboutme-li-future{display:none;}
#aboutme-li-hobbies{display:none;}
#aboutme-li-movie_character{display:none;}
#aboutme-li-music{display:none;}
#aboutme-li-nicknames{display:none;}
#aboutme-li-say{display:none;}
#aboutme-li-something{display:none;}
#aboutme-li-soundtrack{display:none;}
#aboutme-li-style{display:none;}
#aboutme-li-talents{display:none;}
#aboutme-li-unique{display:none;}
#aboutme-li-words{display:none;}
Advertisements
This entry was posted in Học hành. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s