“Danh sách đen”

Nói đến danh sách đen thì rõ là đang nói đến những cái tên quậy phá nhất trường…và học hành thuộc hạng nhất lớp đếm từ dưới lên. Thật lạ, là người “nổi tiếng” thì phải là người thông minh “vốn sẵn tính người” thế mà vẫn thuộc nhóm đội sổ.

Câu chuyện là thế này, sáng nay lên phòng giám thị thì được nhìn thấy “danh sách đen”, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đã “đổ mồ hôi hột rồi” chứ đừng nói là…trong đó có 3 cái tên là: P, V, N là bít tên. Hỏi ra sao lại có những cái tên này thì được nghe kể về những “chiến công” lẫy lừng trong quá khứ. Và cuối câu chuyện thì cũng thấy mừng là 3 tên này đã được gạt ra khỏi danh sách mới vì…có tiến bộ trong học tập và không thấy tham gia băng đảng nào khác như trước nữa.

Cũng mừng là điều tốt đã đến.

Advertisements
This entry was posted in Học trò and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s